Tag Archives: ปอยเปต

ปอยเปต: จากศูนย์กลางการพนันไปจนถึงย่านอุตสาหกรรม

เมืองปอยเปต เป็นพรมแดนหลักของกัมพูชาที่ข้ามกับประเทศไทย… Read More »