ผลวิจัยชี้ วัยรุ่นไทย นับแสนคน ติดพนันออนไลน์

ไพ่

       เรายังไม่มีเจ้าภาพจัดการปัญหาอย่างจริงจัง

       รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผอ.ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวในงานสัมมนา “การพนัน รอบบ้าน-ล้อมเมือง กับการจัดระเบียบการพนันในสังคมไทย” ว่า ปัจจัยที่ทำให้การพนันในสังคมไทยเพิ่มอย่างรวดเร็ว มีทั้งแรงกดดันจากภายนอก เห็นได้จากประเทศรอบข้างเราเปิดบ่อนกาสิโนมากมาย และคาดการณ์ในปี 2015 ตลาดกาสิโนในเอเชียแปซิฟิกจะเพิ่มขึ้นเป็น 43% จาก 29%

       ในปี 2010 รวมถึงการเติบโตของธุรกิจการพนันทุกชนิดผ่านออนไลน์ ขณะที่ปัจจัยภายในพบการพนันแบบดั้งเดิมก็เพิ่มรวดเร็ว เช่น สลากกินแบ่งรัฐบาลที่เพิ่มจาก 36 ล้านฉบับ เป็น 72 ล้านฉบับ เพิ่มถึง 1 เท่าตัว อาจกล่าวได้ว่า การพนันวิถีวัฒนธรรมพื้นบ้าน ทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน เป็นตัวกระตุ้นส่งเสริมคนไทยเล่นพนันมากขึ้น

       ทั้งนี้แม้จะมี พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งกำหนดให้การพนันเป็นฐานความผิดด้วย แต่ต้องพิจารณาว่ากฎหมายดังกล่าว มีการบังคับใช้จริงจังแค่ไหน ที่สำคัญเรายังไม่มีเจ้าภาพจัดการปัญหาอย่างจริงจัง เพราะการพนันไม่ได้เป็นปัญหาเพียงมิติเดียว แต่กระทบในหลายมิติของสังคมไทย

       จึงอยากเสนอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นเจ้าภาพจัดการปัญหาโดยเฉพาะที่น่าห่วงขณะนี้ ซึ่งงานวิจัยพบกลุ่มเยาวชนอายุ 15 ปีขึ้นไปหลายแสนคน เข้ามาเกี่ยวข้องการพนันออนไลน์ ทั้งพนันบอล พนันกาสิโนมาก